Citlivé povrchy

Citlivé materiály a ich použitie

Pod pojmom „citlivý“ materiál/povrch sa dá rozumieť povrch, ktorý nie je odolný zásadám, kyselinám a má nasiakavé vlastnosti. Medzi takéto materiály patrí napr. cementová dlažba.

Pri procese pokladania podobných materiálov musíte dávať pozor hlavne na to, aby sa škárovacia hmota a lepidlo nedostali do pórov dlažby. Ak sa tak stane, následné čistenie je oveľa ťažšie a konečný výsledok nemusí byť taký, aký ste očakávali. Hlavne kvôli tomuto dôvodu by ste mali dodržiavať postup kladenia a čistenia, ktorý zaručí najlepšie výsledky.

1. Nedovoľte, aby sa lepidlo dostalo na povrch dlažby.

Ak sa tak aj stane,  treba lepidlo ihneď odstrániť mokrou špongiou a očistiť zvyšky.

2Naimpregnujte dlažbu ešte pred škárovaním.

Impregnáciou zabránite tomu, aby sa škárovacia hmota dostala do pórov materiálu, a tak jej odstránenie bude oveľa jednoduchšie. Naimpregnovaná dlažba by vo väčšine prípadov mala stáť aspoň 24 hodín, aby sa impregnácia naplno vstrebala a bola účinná. Produkt vhodný na tento účel je napr. Idroblock .

3Pri škárovaní nerobte veľké plochy, aby ste predišli zaschnutiu škárovacej hmoty na povrchu.

Po zaškárovaní približne 3 až 4 m2, ihneď očistite dlažbu od škárovacej hmoty vlhkou špongiou. Nepoužívajte prostriedky na kyslej alebo zásaditej báze, pretože môžu poškodiť povrch dlažby. Ak je to potrebné, použite neutrálne čistiace prostriedky. Ak sa odstránila všetka škárovacia hmota z povrchu, môžete pokračovať v škárovaní. 

4. Akonáhle je dlažba zaškárovaná, suchá a čistá, odporúčame ju naimpregnovať ešte raz,

aby bola chránená pred nečistotou.

5. Ak sa v danej miestnosti/stavbe robia ďalšie stavebné práce, mali by ste dlažbu zakryť

plachtou, aby bola chránená od stavebnej činnosti.

Pri dodržaní týchto krokov by ste mali dosiahnuť najlepší konečný výsledok.

Prajeme veľa úspechov pri Vašom ďalšom projekte.