O nás

Firma GEAL SK, s.r.o. je oficiálnym dovozcom produktov značky GEAL.

Značku GEAL, ktorá oslávila už 35 rokov na trhu, riadi a spravuje spoločnosť Bel Chimica Srl.

Vďaka aplikovanému priemyselnému výskumu GEAL priniesla svoje vedecké znalosti a spojila ich so skúsenosťami Toskánskych remeselníkov pri ošetrovaní obkladov Cotto a Terakota. Postupne sa jej výskum a operatívna oblasť rozšírili na konzervatívnu ochranu a prevenciu rozpadu všetkých stavebných materiálov používaných na civilnú a priemyselnú výstavbu. Vychádzajúc zo základného vedeckého výskumu, spoločnosť vytvára a vyvíja pokročilé chemikálie, ktoré vynikajú svojou funkčnou a nákladovou efektívnosťou a nízkym dopadom na životné prostredie a spotrebiteľa.

Benefity produktov sú integrované do priemyselného výskumu s cieľom definovať aplikačné techniky, ktoré spĺňajú požiadavky prevádzkovateľov a spotrebiteľov. Technická kvalita chemických látok z hľadiska inovácie a výkonnosti je primárnou hodnotou spoločnosti BeL Chimica, ktorá neustále dáva do popredia kvalitu ako hlavný obchodný a marketingový nástroj na zlepšenie jej image-u a ponúka najaktuálnejšie produkty a najlepšie služby pre priemysel, predajcov a používateľov.

V dnešnej dobe a viac ako kedykoľvek predtým sme si vedomí toho, že výber najlepšieho produktu a značky znamená dôveru a dokonalosť. Z tohto dôvodu sú produkty GEAL nielen prostriedkom na dosiahnutie zisku, ale s rastúcou účasťou spoľahlivým nástrojom pre priemysel, profesionálov a spotrebiteľov pre najlepšiu domácu starostlivosť a údržbu.

Než sa stane vedou alebo trendom, EKOLÓGIA je spôsob, ako žiť nielen svet okolo nás, ale aj svet vo vnútri nás.

Výkonnosť našich výrobkov sa vyznačuje minimálnym alebo žiadnym toxikologickým dopadom na človeka a životné prostredie, s rešpektom voči materiálom.

Vychádzajúc zo znalosti surovín, GEAL vyberá a uprednostňuje tie tradičné a prírodné počas štúdia a formulácie produktov. Sú integrované s modernými a syntetickými účinnými prísadami, dobre známymi a certifikovanými, s cieľom poskytnúť výkon v súlade s najpokročilejšími požiadavkami ochrany.

Chemici a petrografisti spoločnosti GEAL formulujú a testujú výrobky v aplikovanom laboratóriu. Vykonávajú inovatívny výskum aj v spolupráci s univerzitami a kvalifikovanými dodávateľmi, ktorí ponúkajú najvyššiu špecializáciu a cenovú dostupnosť. Okrem toho GEAL ponúka viacnásobné pracovné skúsenosti, prenesené na prevádzkovateľov s cieľom dosiahnuť najnižší toxikologický dopad chemikálií na človeka a životné prostredie. BEL CHIMICA dodáva požadovanú dokumentáciu pre všetky produkty: Technický list, Karta bezpečnostných údajov a Štítky sa neustále aktualizujú a sú v súlade s existujúcimi vnútroštátnymi predpismi a nariadeniami Európskej komiesie.

BEL CHIMICA REŠPEKTUJE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A MATERIÁLY

Je nesprávne a zavádzajúce vyhlásiť, že to, čo je chemické, je nebezpečné a čo je prírodné, je bezpečné: pomyslite na to, koľko jedov existuje v prírode a koľko liekov sa syntetizuje v laboratóriu!

"Chémia je presná veda, ktorá študuje základy života a podporuje jeho pokrok. V GEAL-e, byť ekologický, znamená 
vedieť - vylepšovať - informovať." 

To sú dôvody, prečo GEAL:

• používa 100% bezpečné látky s najnižším alebo žiadnym toxikologickým účinkom na človeka a životné prostredie od času formulácie jej oddelením výskumu a vývoja.

• pozná a rešpektuje vlastnosti materiálov, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky

• poskytuje používateľom jasné a spoľahlivé informácie o chemikáliách a súvisiacich pokynoch pre používanie, ktoré zahŕňajú prevádzkovateľov a ich odborné vzdelanie a súvisiace záväzky.

Všetky chemikálie spoločnosti GEAL sú zaznamenané príslušným úradom pre verejné zdravie a rešpektujú európske normy a predpisy na ochranu ľudí a životného prostredia.